Forsiden

Høringssvar fra Elisabet Barth

Dato: 27.12.2021

Nei til flere lettvinte snokemuligheter.

Skal det bli fri tilgang til slike snokemuligheter, et det jo ikke lenger noen vits i å respektere pasientens egne ønsker. Da vil ikke pasienter heller bli respektert eller behandling gitt i samarbeid med pasienten fordi det er så mye raskere å slippe å forklare pasienten og forholde seg til pasientens medbestemmelse.

Helseopplysninger som fort kan havne på avveie er et annet hensyn.

Hilsen Elisabet Barth.