Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 195371

Dato: 19.12.2021

Nei takk. Det er bare legen min og jeg som skal ha innsyn i min journal. Jeg gir ikke samtykke til noe annet.