Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 597219

Dato: 27.12.2021

Nei !!!

Aldri gi noen personer innsyn i pasientens journal og medisinliste, uten samtykke av pasienten selv.

Helseopplysninger er private og mellom lege og pasient. Slik må det forbli i et demokrati.

Nei til forslaget om forandring