Forsiden

Høringssvar fra Jana Ekman

Dato: 19.12.2021

Jeg er fullstendig imot forslaget! Det er imot personvern og kan åpne opp for tvangsbehandling.