Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 571882

Dato: 26.12.2021

Nei til deling av kjerne journal uten samtykke. Dette bryter våre rettigheter.