Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 295214

Dato: 20.12.2021

Personvern er en grunnleggende rettighet som vi aldri burde si ifra oss. Utrolig skremmende at alt av lover og regler blir forkastet for et virus med så lav dødelighet. Vi ønsker IKKE overformynderi, men autonomi! Myndighetene burde snart huske på hvem de skal ivareta. Dere er ansatt for å tjene oss, ikke omvendt. Jeg samtykker IKKE til et slikt samfunn som dere legger opp til nå!