Høring av forslag om endringer i ordningen for innovasjons- og utviklingstilskudd til medier

Det foreslås å utvide ordningen til å inkludere nyhets- og aktualitetsmedier som inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff om politikk, økonomi eller samfunnsliv. Og det foreslås å endre kravet om offentlig støtte, slik at støtten for prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier, kan utgjøre inntil 75 prosent av prosjektkostnadene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.10.2022