Forsiden

Høringssvar fra Leif Tomas Vik

Dato: 10.05.2019

TILLEG TIL TIDLIGERE INNSENDT HØRINGSSVAR:

Med henvisning til mine bemerkninger tilknyttet tiltak innenfor en avgrenset del av eksisterende bygg - f.eks. baderommet -, så vil jeg legge til/ presisere følgende:

Jeg mener at forslaget tydeligere bør regulere reparasjon/vedlikehold (opprettholdelse/gjenoppretting av opprinnelig lovlig teknisk tilstand (ved oppførelsen)), som enten ikke bør utløse nye tekniske krav i det hele tatt, eventuelt kun relatert til det som faktisk utføres (påføringen av membran i mitt eksempel).

Og forskjellen mellom dette og totalrenovering/-rehabilitering av det samme baderommet, som (etter definerte kriterier for dette begrepet) vil utløse nye tekniske krav til hele rommet (herunder gulvfall i mitt eksempel). Dette løses jo ikke av begrepet hovedombygging, som relaterer seg til hele byggverket som sådan.