Forsiden

Høringssvar fra OBOS BBL

Dato: 29.08.2019

Supplement til OBOS' høringsuttalelse av i dag

Vi ser i etterkant av innsendingen at et enkeltpunkt - nemlig situasjonen der boligselskapets parkingering er organisert gjennom parkeringslag eller tinsgrettslige sameier - kan presiseres noe tydeligere.

Det vi ønsker å få fram er at i store boligprosjekter er det en utbredt organisasjonsform at parkeringskjelleren utgjør en egen anleggseiendom hvor parkeringsplassene eies i tingsrettslig sameie. Rettigheter og plikter ved denne typen organisering er ikke regulert av boliglovene, og vil med andre ord i stor utstrekning stadig forbli uavklart.

Der parkeringen er organisert som egen parkeringsseksjon i samme eierseksjonssameie legger vi til grunn at de vil være omfattet av forslaget.

med vennlig hilsen

Terje Sjøvold

Juridisk direktør, OBOS BBL