Forsiden

Høringssvar fra Rådgivende ingeniør elektroteknikk Arne Rein Johansen, Multiconsult AS

Dato: 19.06.2019

Høringssvar fra Arne Rein Johansen, Rådgivende ingeniør elektroteknikk.

Multiconsult AS.

I vårt borettslag har vi gjennom en periode på 5 år installert ladekontrollere i fellesgarasjen på de plassene som tilhører den enkelte leilighet.

Kostnadene har blitt fordelt på den enkelte som har ønsket ladepunkt.

Kortnader til stigeledning, underfordeling/sikringsskap og kabling har blitt delt på det beboer/el-parkeringsbruker-antall som vedkommende kostnad forutsettes å dekke.

Prinsippet har altså vært at de som bruker el-bil skal betale for installasjonen. Ikke de øvrige beboere som ikke har elbil. Det samme gjelder strømforbruket. Det står målere på hver kurs som avregnes, og bruker betaler.

Foreløpig har vi hatt nok strøm. Men om situasjonen dukker opp at vi må gjøre om inntaket for å få mere strøm, vil dette bli en vesentlig kostnad.

Det har tidligere vært en støtteordning i Oslo kommune som har gitt en støtte pr punkt. Nå er denne støtteordningen pulverisert. Det gis støtte til infrastruktur som er i prosent så liten at det blir veldig lite igjen av dette.

Når det offentlige krever at det skal benyttes el-biler, bør støtteordningen være større/ta en større andel, når man må gjøre store investeringer for å oppgradere inntaket av strøm. Skal den enkelte bruker betale dette vil det bli uforholdsmessig dyrt.

Vi ber om at støtteordningen oppgraderes.