Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 719340

Dato: 03.06.2019

Vedr. el-billading.

I tilfeller der parkeringsplass/garasjer er omsettelige, f.eks. gjennom kjøp/salg av obligasjoner, vil det være urimelig at hele sameiet/borettslaget skal ta kostnaden for oppgradering av infrastruktur. Her vil parkeringsplasseieren få sponset infrastruktur som ikke vil være en fordel for de øvrige beboerne. Dette vil kunne inkasseres ved et salg, og det skjer en overføring av fellesskapets midler til den aktuelle parkeringsplasseieren. Tilsvarende vil være tilfellet der parkeringsplass er direkte knyttet til eierseksjonen.