Forsiden

Høringssvar fra Oddgeir

Dato: 10.05.2019

Kjempegreier at dere tar tak i Pbl.

Nå må dere bare få snudd forbuds- og dispensasjons regelverket på hodet og forutsette at tillatelser SKAL gis om det ikke finnes særskilte årsaker og tungtveiende interesser til å nekte slike tillatelser.

Og snu regelverket på en slik måte at lokale myndigheter er forhidret fra å oppkonstruere slike årsaker.

Dvs at de lokale myndigheter kan nekte å gi tillatelse KUN om denne myndigheten presenterer en velbegrunnet årsak til at tillatelse ikke gis.

Å låse inne et areal eller å hindre tillatelse gjennom å etablere planer og gi planvedtak er ikke en tilstrekkelig slik begrunnelse (de er derimot oppkonstruerte årsaker).

Oddgeir