Forsiden

Høringssvar fra Mesterbrevnemnda

Dato: 04.06.2019

Mesterbrevnemnda støtter forslaget om endringene i plan- og bygningsloven som fremlagt i høringsnotatets del 1. Disse endringene kan være med på å gjøre mesternes arbeidshverdag enklere.

Mesterbrevnemnda har ingen innvendinger mot de foreslåtte endringene i høringsnotatets del 2 og 3.

Heidi Tveide

daglig leder

Matthias Pfisterer

kompetanserådgiver

Vedlegg