Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 840734

Dato: 03.06.2019

Det fremgår av forslaget at man skal kunne kreve utbygging, f.eks. oppgradering av strømnett, dersom kostnaden ikke overstiger 0.5G. Dette er begrunnet i at samme grense gjelder for bomiljøtiltak i eierseksjonsloven.

En viktig forskjell her, er at tiltak på tilrettelegging av ladestasjoner ikke nødvendigvis vil kunne nyttegjøres av samtlige. Særlig i eldre sameier/borettslag er det stor underdekning av parkeringsplasser, og det er ikke uvanlig at under halvparten av boligene har mulighet for parkering.

Tiltak, f.eks. utbygging og tilrettelegging av elbilladere, kan derfor nødvendigvis kun komme de som disponerer parkeringsplass tilgode. Dette skiller seg derfor klart fra bomiljøtiltak som alle vil kunne nyttiggjøre seg av.

Skal man dra en parallell til bomiljøtiltak, bør derfor heller totalkostnaden fordeles på antall p-plasser, og ikke antall boenheter. Dvs. dersom kostnaden per parkeringsplass overstiger satsen, er det saklig grunn til å nekte.

Tilsvarende må det være klart at sameiets inndekking av kostnader til utbygging må skje ved å øke felleskostnadene på parkeringsplassene, og ikke i felleskostnadene på boligene.