Forsiden

Høringssvar fra Kristiansand kommune, Plan-, bygg- og oppmålingsetaten

Dato: 01.09.2019

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Plan-, bygg- og oppmålingsetaten i Kristiansand kommune.

Mvh.

Venke Moe

Plan- og bygningssjef

Vedlegg