Forsiden

Høringssvar fra Sykehusbygg HF

Dato: 30.08.2019

Svartype: Uten merknad

Sykehusbygg HF har, etter samråd med de fire regionale helseforetakene, ingen merknader til de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven.