Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 018298

Dato: 06.05.2019

Forslaget om at borettslag må bekoste opplegg for ladepunkter til el-bil forutsetter at alle i borettslaget har sin egen, faste p-plass.

Vi som har vært så "heldige" å få tildelt en handicap-parkeringsplass (uten å være handicappede) må bytte p-plass hver gang noen får behov for den plassen vi i utgangspunktet fikk tildelt. Vi har ingen fast p-plass å installere ladepunkt på. Enten må vi la være å ha el-bil eller så må vi installere ladepunkt hver gang vi må bytte p-plass. Det siste er vel noe mange ikke har råd til - og det første medfører at vi må være med på kostbare fellesutgifter som vi aldri vil kunne få nytte av. Ikke engang ved salg av leiligheten...

Derfor er dette et urimelig forslag...