Forsiden

Høringssvar fra FIDAN Eiendom AS v/Nordan Helland

Dato: 01.09.2019

Til: KRD

Fra: FIDAN Eiendom AS v/Nordan Helland

Høringsuttalelse ligger vedlagt.

Vedlegg