Forsiden

Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Dato: 28.08.2019

Deres ref: 19/2116-1

Hei,

Vedlagt følger FFOs høringssvar på forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova.

Vennlig hilsen

FFO

Cato Lie

Seniorrådgiver

Vedlegg