Forsiden

Høringssvar fra Knut Capjon

Dato: 09.07.2019

Svartype: Med merknad

Knut Capjon.

Stortinget legger til grunn som nasjonalt tiltak å få opp andelen av fosilfri drevete biler i landet og at det fra 2025 kun skal selges fosilfri drevete biler. Andelen ladbare el-biler vil dominere dette markedet i lang tid fremover.

Idag leveres avanserte styringssystemer for hele døgnet å effektivisere infrastrukturen i borettslag/sameier til å utnytte kapasiteten på leveransekable og transformator for dermed å oppnå maksimal ladeutnyttelse døgnet rundt. Utgiften til dette styringssystemet må dekkes av de enkelte borettslag/sameier. Personlig utrustning på hver parkeringsplass for el-bil-lading og forbrukt elektrisitet må fortsatt betales av brukeren (ikke fellesskapet borettslaget/sameiet).

Hvis det viser seg at kapasiteten på leveransekablene og/eller transformatorkapasiteten inn til borettslaget/boligsameie blir for dårlig til å dekke etterspørselen for el-bil-lading, er det naturlig at netteier dekker disse oppgraderingskostnadene over nettleien som kreves inn.