Forsiden

Høringssvar fra Gulating lagmannsrett

Dato: 30.08.2019

Gulating lagmannsrett støttar konklusjonen i høyringssvaret frå Lista jordskifterett m.fl.