Høring av forslag til forskrift om lodden (vårjakt på ender) i Kautokeino kommune, Finnmark

Klima- og miljødepartementet sender med dette alternative forslag til forskrift om kvoteregulert lodden (vårjakt på ender) i Kautokeino kommune på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2023