Høringssvar fra Jens Åge Havmo

Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Dato: 02.06.2015

Svartype: Med merknad

Unnta sigarer fra loven!

Få om noen røker (kvalitet)sigarer  hver dag. Det blir vanskelig eller umulig å kjøpe sigarer stykkvis, om hver eneste sigar skal pakkes inn. Dette vil selskapene ikke gjøre og jeg må da kjøpe en kasse sigarer i stede for 3 til fire sigarer.

For en tid tilbake, i min ungdom, fikk man enkelte steder kun kjøpe en kasse øl, ikke 6 flasker øl, enkeltvis. Kassen med de 24 flaskene ble selvsagt kjøpt og drukket samme helg.

Selv så nyder jeg nå maksimalt 1 sigar i måneden. Om jeg må kjøpe en kasse med 10 - 20 sigarer vil nok forbruket øke. Det er nok flere med meg og hvor er helsegevinsten i forslaget da?

Forsøk selv å sitte et par timer med en venn, en sigar og 2 til 3 flasker mørkt søtt øl og la tankene fare. Samtale er ikke påkrevet, kun sammvær, mentalt helsevern i hvert et sekund.

Konklusjon

Ikke gjør det umulig å leve et godt og moderat liv i jakten på det idielle fra et eneste ståsted.