Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Høringssvar fra Fredrikstad kommune - forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Dato: 08.06.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Formannskapets vedtak 04.06.2015:

1.

Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som Fredrikstad kommunes høring til forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge.

2.

Formannskapet fatter vedtak i saken med hjemmel i delegeringsreglementet § 1.2.3 («hasteparagrafen»).

Vedlegg