Forsiden

Høringssvar fra Marius Mastad

Uhørt!!!

Dato: 08.06.2015

Svartype: Med merknad

Nå må det ta slutt! Dette forslaget er en skam! Jeg er sigarnyter selv, og dette kommer til å ende opp i null mulighet av import fra utlandet. Er det smugling dere håper på å få ut av dette? Skjerp dere!!