Høringssvar fra Thomas Jensen

Sigarer bør være unntatt

Dato: 04.06.2015

Svartype: Med merknad

Dette vil være svært vanskelig å innføre for forhandlere av sigarer i Norge, og i praksis bety kroken på døra for flere små aktører. Røyking av sigarer innebærer ingen trussel mot folkehelsen og bør ikke behandles likt som sigaretter.

Mvh. Thomas Jensen