Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - Forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Dato: 29.05.2015

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Viser til høringsbrev av 17. mars 2015 vedrørende ovennevnte.

LO avgir ikke høringsuttalelse.

Vedlegg