Høringssvar fra William B. Engvig

Fri vilje

Dato: 06.05.2015

Svartype: Med merknad

Det store spørsmålet om tobakk og hva vi bør gjøre med det, forblir et evig tema for debatt. Tobakkindustrien får skylden for å spre sykdommer og kreft. I det samfunnet vi lever i nå som har et stort fokus på helse, har jeg ikke møtt noen som ikke trur på at sigaretter er farlige. Angående snus så vet ingen helt sikkert ennå.

For mye av en god ting er som regel aldri noe bra. Det er mange ting som er farlig i vårt lille land. Vi vil ha trygghet og vi vil leve lenge. En persons helse er etter mitt syn den enkeltindivids ansvar å vedlikeholde, foruten om livstruende situasjoner er det alles plikt å prøve å redde individet.

Jeg forstår meget godt at det ønskes å gjøre tiltak for å forhindre bruk av rusmidler av mindreårige. Det er etter min og andres mening at dette kan utføres uten å ha negative konsekvenser for alle andre som prøver å bare nyte sin tobakk i fred og ro. La meg forklare nærmere for hva jeg prøver å poengtere:

I forslaget for å standardisere tobakkspakningene så forstår jeg at man vil gi dem et likt utseende med tanke på en mørk grønn farge på alt. Samt fjerne topplokket på snusbokser som er der for å oppbevare brukt snus.

Dette som et tiltak for å forhindre rusbruk blant mindreårige er for meg og andre uforståelig. Mindreårige som har lyst til å bruke tobakk har ingen eller svært lite erfaring i henhold til de forskjellige produktvarenes image og merkevare. Hvis dette er med tanken på å forhindre et tøft selvbilde ved hjelp av en sigarett i hånden for den mindreårige, så betyr pakningen på sigarettesken eller snusboksen svært lite for de andre jevnaldrende. Hvor her er det kun tobakken i seg selv som skal bygge på et slikt selvbilde. Angående fjerning av topplokket på snusbokser så kan jeg garantere at det vil bli mer forsøpling i gatene med snus i lik stor grad som det er sigaretter.

Det er ikke min stil å klage på noe hvis ikke man komme med et bedre forslag. Hvor seriøst eller om det kan bli tatt godt imot er utenfor min makt, likevel vil jeg forsøke.

Jeg foreslår at man heller øker avgiftene på tobakk, da mindreårige som vurderer tobakk vil kanskje tenke seg om to ganger når de ser prisen og dermed kan prioritere andre ting. Igjen er dette et forslag som gjør det verre for tobakkforbrukere, men spesielt røykere viser positiv innstilling til dette forslaget ettersom de selv er klar over skadene røyking gjør og håper en riktig prisstrategi vil endre deres bruksmønster. Forhåpentligvis til et redusert bruk eller et nullforbruk.

For vi må ikke glemme at de som ikke er mindreårige er voksne mennesker med fri vilje. Det å endre på produktene de velger å benytte seg av er urettferdig mot forbrukerne, urettferdig mot butikkene og produsentene. Det har jo kommet til min viten at det å endre produktet, produktets utseende eller merkevare trur jeg er grunn til søksmål. For hva om vi hadde forsket frem til at appelsin er helsefarlig og skal gi dem en mørk grønn farge?

Min egen helse er min privatsak og når fremmede folk skal prøve å bestemme hva som er best for meg uten at jeg får sagt min mening, føler jeg meg mindre verd. Vi må selvfølgelig fortsette å beskytte våre barn mot farer som tobakk, men det kalles for oppdragelse. Det får vi av foreldre som skal vise sine barn hvordan verden er og hva den kan tilby deg som barn.

I et fritt land som Norge må vi ha et fritt land for å utøve vår fri vilje og frihet. Selv om prisstrategi var blitt benyttet før så var det noe som leverte ønsket effekt i samfunnet og folk var generelt enig.

Takk for meg.