Høringssvar fra Dovrefjæld cigarforum

Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Det vises til departementets høringsnotat datert 17.mars 2015 med høringsfrist 9.juni 2015. Dovrefjæld cigarforum vil med dette oversende vår høringsuttalelse på vegne av våre medlemmer. vi er en gruppe medlemmer fra 40år og eldre som møtes med jevne mellomrom for å avnyte premium sigarer i godt selskap, Vi er like nøye med å skille mellom fabrikanter, årganger og lagrings-/modningstid som vinkjennere. Ingen av våre medlemmer er røkere. Vi har heller ikke tenkt å bli røkere. Derimot har vi sterke intensjoner om å fortsatt nyte sigarer da dette gir grunnlag for en kameratslig, kultivert og avslappet atmosfære. vi nyter sjelden mer enn en sigar i uken.

Vi synes at myndighetene ved å svartmerke og sette advarsler om at sigarrøking dreper, fremstiller det som at vi begår langsomt selvmord ved å nyte en sigar i ny og ne. La oss påpeke at flere uavhengige forskningsresultat IKKE viser at sigarrøking alene dreper. Kanskje kan det være en medvirkende årsak til skrantende helse, men vi tillater oss å tvile på den på lang sikt lethale virkning. Vi tror heller at en times kontemplasjon og nytelse i selskap med en premium sigar heller gir helsebot enn å være av et onde. Og - vi er så frie å tro at de langt fleste selvmord i vårt land begås med kniv og gaffel. 

Argumentering skal inneholde elementer av "ethos" (det etiske, etterrettelige) og "pathos" (engasjement, følelser). Skremselspropaganda bære mer preg av et følelsesmessig engasjement (pathos) enn av det etterrettelige (ethos). I tillegg vil den foreslåtte standardmerking legge markedet enda mer åpent for kriminell virksomhet ved at det blir så og si umulig å fastslå om varen er det som står på pakningen.

DCF sitt råd er derfor å gjøre som man har gjort i Stor-Britannia. Behold original merking på sigarer og pipetobakk. Sett gjerne på en advarsel om helserisiko, men vær forsiktig med å hevde at sigarrøking dreper. Skal vi trekke paralleller må slik merking som en konsekvens også påføres våre matvarer.