Høringssvar fra Ove Brun

Ungdom rekruteres ikke av sigar røyking

Dato: 07.06.2015

Svartype: Med merknad

Ungdom rekruteres til snus bruk.De som røyker sigarer er stor sett eldre.Å forby sigar bånd, pålegge individuel merking av sigarer vil bare medføre at kvalitets sigarprodusentene ikke vil selge sigarene sine i Norge.Dette vil gjøre livet vanskligere for noen av oss men ikke stoppe ungdommens snusbruk.Så hvis denne forskriften blir vedtatt så lag et unntak for sigarer.

Ove Brun