Forsiden

Høringssvar fra Ole Kristian Lie

Svar på høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Dato: 12.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot dette forslaget som er til høring.

Dette fordi jeg mener det strider mot individets frihet samt at forslaget gir feilaktig informasjon begrunnet med et sellektivt utvalg forskningsrapporter og herunder sansynligvis "junk science".