Høringssvar fra Thomas Dehlin Wold

Håndrullede sigarer bør unntas

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Viser til høringssvarene avgitt av blant annet Augusto International, Habanos Nordic og Sol Cigar AS, og stiller meg bak argumentene som fremføres av disse.