Høringssvar fra Kim André Sørum

Anmodning om unntak for håndrullede sigarer

Dato: 08.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg har høyere utdannelse, og jobber i helsevesenet. Jeg har aldri røyket sigaretter selv, og kommer aldri til å gjøre det. Helserisikoen er et enkelt argument for å la være. Jeg skjønner, og er enig i argumentasjonen for at det er nødvendig å begrense røyking. Jeg aner ikke om det gjeldende forslaget vil ha noen effekt, men hvis det er grunn til å tro at det vil ha effekt støtter jeg det generelle forslaget.

 

Jeg har imidlertid røyket sigarer de siste årene. Og jeg ser ingen sterke grunner til ikke å fortsette med dette. Jjeg er imot forslag som risikerer å gå ut over muligheten til å kjøpe håndrullede sigarer i Norge. Høringsuttalelsene fra de få norske utsalgsstedene for håndrullede sigarer tilsier at det foreliggende forslaget i praksis vil gjøre det umulig for norske spesialforretninger fortsatt å selge slike sigarer.

 

Jeg ber derfor om at det gjøres et unntak for slike sigarer. Det er ikke snakk om et et viktig unntak, verken i den ene eller den andre retningen. Unntak for sigarer vil ikke øke eller redusere totalt forbruk av tobakk. Det vil ikke bedre eller forverre folkehelsen.

 

Men et unntak vil bety mye for de få spesialiserte norske utsalgsstedene. Og et unntak vil bety litt økt livskvalitet for noen tusen sigarentusiaster. Under her følger mine argumenter for å gjøre unntak for sigarer.

 

1. Sigaretter er helseskadelige, sigarer er det ikke

Lovgivningen knyttet til tobakk rettferdiggjøres av en argumentasjonsrekke som er ca. slik:

 

Tobakk = vanedannende/avhengighet = overdrevet forbruk/misbruk = helsefare = behov for restriksjoner.

 

Når det gjelder helseskade er imidlertid sigarer svært ulik de typene tobakk som inntas i et omfang som fører til helseskade. Nikotin fra sigarer blir tatt opp av kroppen gjennom slimhinnene i munnen, i motsetning til nikotin fra sigaretter blir tatt opp gjennom lungene. Man inhalerer ikke røyken fra sigarer, man holder den kun i munnen. Dette gjør at man ikke fyller lungene opp med forurensende sedimenter.

 

Opptak av nikotin gjennom munnen gir langsom økt konsentrasjon av nikotin i blodet. Det langsomme opptaket av nikotin gjør at sigarer ikke har det samme vanedannende potensialet som sigaretter.

 

En sigar tar en times tid å røyke. Det er ikke ofte at folk kan sette av en time til en slik aktivitet. De fleste røyker dem ute, noe som forutsetter varmt og tørt vær. Dette betyr at det er et svært begrenset hvor ofte man har anledning til å røyke sigarer i Norge.

 

I tillegg koster sigarer fra 100 kroner pr. stk. og oppover, som ytterligere begrenser forbruk.

 

I sum fører dette til at et typisk forbruk av sigarer i liten eller ingen grad er forbundet med helsefare. At typisk bruk av sigarer ikke utgjør noen helsefare underbygges så vidt jeg forstår også av forskningen.

 

2. Sigarer er kultur og estetikk

Sigarer handler altså ikke om avhengighet. Sigarer utgjør ikke noen trussel motfolkehelsen. Så hvorfor er folk opptatt av sigarer?

 

For oss som er interessert handler sigarer vel så mye om estetikk som om selve røykingen. Håndrullede sigarer er historie og kultur. Jeg anbefaler dere å se på internett-sider hvor sigarer blir vurdert av entusiaster (f.eks. http://www.cigars-review.org/). Omtalene handler om lukt, form, tekstur, utseendemessig forseggjorthet. Sigarer er et håndverk, det er en hobby, det er en interesse, det er kontemplering og rekreasjon. De oppbevares i spesiallagde fuktighetsregulerte skap eller skrin. Sigarer er noe man samler på like mye som det er noe man forbruker.

 

Håndrullede sigarer har altså en verdi også utenom selve røykingen. Merkingen av sigarene er viktig i forhold til «alt dette andre».

 

3. Forbrukerrettigheter

Fravær av norske spesialbutikker vil innebære et incitament til å reise utenlands for kjøpe sigarer. De fleste vil uten problem kunne skaffe seg sigarer til eget forbruk med noen utenlandsreiser i løpet av et år. Men norske forbrukere bør slippe å reise til utlandet for å kjøpe varer som er lovlige i Norge.

 

Prisen på sigarer gjør forøvrig at håndrullede sigarer er for luksusvarer å regne. Sigarer, som alle andre luksusvarer, er utsatt for piratkopiering. Å ha mulighet til å kjøpe disse luksusvarene lovlig i Norge gjør at vi er beskyttet av gode norske forbrukerrettigheter. Hvis gjeldende forslag blir vedtatt, som i praksis vil umuliggjøre salg av sigarer i Norge, blir norske forbrukere i praksis fratatt beskyttelsen våre forbrukerrettigheter gir. Så lenge tobakk er lovlig i Norge bør forbrukerne ha krav på denne beskyttelsen. Skal vi kunne ha denne beskyttelsen forutsetter det at sigarer blir unntatt fra det gjeldende lovforslaget.

 

4. Liberale verdier

Vår opplevelse av frihet er stadig utsatt for press, som følge av overvåkning, mye byråkrati, økt kontroll i stadig nye mulige sammenhenger og obligatoriske sikkerhetsregler i andre. En regjering som tidligere har sett verdien av å tillate unyttige, men relativt ufarlige ting (som ståhjulinger), bør se verdien av å la noen få entusiaster beholde en innenlands arena for å kunne dyrke litt sære interesser som har liten praktisk nytteverdi. I hvert fall så lenge det fremdeles er lovlig med tobakk.