Forsiden

Høringssvar fra Japan Tobacco International (JTI)

JTIs høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat angående forslaget om å innføre standardiserte tobakkspakninger og artikkel 5.3 i WHOs rammekonvensjon om tobakkskontroll

Dato: 05.06.2015

Svartype: Med merknad

JTIs høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat er vedlagt som pdf-fil.

Vedlegg