Høringssvar fra Aage G Sivertsen

Spurv med kanoner

Dato: 04.06.2015

Svartype: Med merknad

I 2001 søkte jeg stillingen som informasjonssjef i Tobakksskaderådet.Jeg har aldri røkt en sigarett og er veldig motstander av sigarettrøking.Da jeg i en alder av 46 år begynte å røyke sigar, var det med god samvittighet. 8 år etterpå røyker jeg en god sigar et par ganger hver måned. Jeg skader ikke meg selv og heller ingen andre. Tvert imot finner jeg det behagelig og sannsynligvis er det ifølge min lege Brede Kvisvik helsebringende da det gir meg sinnsro. For meg er det et meningsløst forslag som nå er til høring. Konsekvensene ønsker jeg ikke bruke tid på, men de er innlysende om forslaget går igjennom. Mitt forslag er at når alt annet er prøvd, forsøk med sunn fornuft.