Forsiden

Høringssvar fra Petroleumstilsynet

Svar på høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Dato: 08.06.2015

Svartype: Uten merknad

Petroleumstilsynet har ingen merknader til høringen.