Forsiden

Høringssvar fra Erik Moen-Aasen

Røyker/snuser uansett

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener at det og fjerne smakstilsetninger ikke kommer til og stoppe folk som snuser eller røyker, dette fordi vi er avhengige. Smak eller farge på røyk og snus gir jo bare mer variasjon for brukere. Og dette igjen gjør at vi kan velge hvilken type vi vil ha. Det gir mer konkurranse blant produsentene, siden de prøve og finne opp flere kombinasjoner.

Det blir sagt at vi lever i et fritt land, men slik som staten holder på nå. Så prøver de og styre alt som hver enkelt person gjør. Det er ikke definisjonen på et fritt land. Hvis en person vil snuse eller røyke, så er det den personens eget valg. Og om det er smak på snusen/ farge på røyken som gjør at den personen vil det. Så har staten ingenting med og bestemme dette for brukeren.