Høringssvar fra Landslaget Mot Tobakksskadene (LMT)

Høringsuttalelse om forslag til standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 fra Landslaget Mot Tobakksskadene (LMT).

Dato: 07.06.2015

Svartype: Med merknad

 Høringsuttalelsen er gitt i vedlegget: LMT-2015.pdf

Vedlegg