Forsiden

Høringssvar fra Havana - Magasinet AS

Kroken på døren for landets få spesialforretninger

Dato: 04.06.2015

Svartype: Med merknad

" Tiltak for bedre folkehelse må til enhver tid veies opp mot enkeltmenneskers valgfrihet. Ethvert samfunn må tillate at innbyggerne foretar valg for seg selv som andre mener er dårlige". Dette er sitert rett ut fra Høyre sitt partiprogram for perioden 2013 - 2017. Hvordan dette passer inn i Helseministerens sitt forslag om standardlisering og fjerning av smakstilsetninger i all tobakk i Norge virker på meg som et soleklart valgløftebrudd.

EU-direktivet omfatter først og fremst en standardlisering av sigaretter og rulletobakk. Det norske forslaget skal omfatte all tobakk inkl. sigarettpapir.

Gjennom vår lange og stolte historie, anno 1899, har vi vært med på utviklingen innen regulering av salg av tobakk i Norge. Vi støtter opp om regulering som forhindrer barn og unge til å begynne med tobakk, slik som bla. 8 års aldersgrense. Det er 18 års aldersgrense for å komme inn i vår butikk. Samt vi støtter en relativ streng generell regulering i et folkeperspektiv. Norge har tatt store steg på dette området de seneste årene, noe vi synes er meget positivt.

Det som er misvisende er at Helsedirektoratet legger mye av sin begrunnelse på Folkehelseinstituttets forskningsrapporter. SIRUS, states Instututt for Rusmidler, har selv gått ut og sagt at FHI sine rapporter på mange saker er mer politisk og moralsk vinklet enn faktabaserte. FHI sin rapport på snus er mye basert på snus som ikke produseres eller selges i Sverige/ Norge pga dens innhold. SIRUS sin rapport på snus har dokumentert at snus er 90 % mindre farlig enn sigaretter. Bruken fremmer folkehelsen på en slik måte at unge velger snus fremfor sigaretter og derfor bidrar med at dødligheten knyttet til tobakksbruk går ned.                          Bærum unge Høyre uttaler: En britisk metaanalyse av nesten 90 studier om snus fant ut at det er liten eller ingen risiko for kreft ved bruk av røykfri tobakk. Flere leger og kreftspesialister anbefaler til og med folk å bruke snus istedenfor sigaretter eller tradisjonell rulletobakk.

En standardlisering av pipetobakk, sigarer og sigarettpapir vil resultere i at de få spesialbutikkene som er igjen i Norge må stenge. Disse produktene vil da forsvinne fra det norske markedet da kriteriene til Helsedirektoratet vil gjøre det umulig og importere disse varene. Slik vi tolker forslaget til Helse-og omsorgsdepartementet vil det innbære at vi blir nødt til å pakke alle våre sigarer og pipetobakk inn i varenøytrale innpakninger, alt fra tradisjonsrike sigaresker ned til den enkelte sigar. Dette er produkter som den godt voksne delen av befolkningen bruker, og som nytes og har en helt annen kultur enn tradisjonell tobakk.

Som spesialforretning for tobakk, med særlig forkus på eksklusive varer som pipetobakk og sigarer, vil et forslag om varemerkeforbud få store konsekvenser. Bruk av pipe og sigarer som nytelsesprodukt har lang tradisjon i Norge, og kan på ingen måte sammenlignes med bruk av tradisjonel tobakk. Mye av forskningsrapportene på sigar og pipetobakk er misvisende og bruker bla. feil konsumnivå i deres data. Passiv sigarrøyking er ikke et stort problem de de relativt få som nyter en sigar, ofte nyter den alene eller sammen med andre sigarrøykere. Brukerene er godt voksne mennesker som kan ta egne valg og bruken av sigar og pipetobakk gjøres på plasser der barn hovedsakelig ikke er tilstede.                                  Havana - Magasinet har alltid arbeidet med å tilby en opplevelse av å kjøpe pipetoball og sigarer hos oss som er annerledes enn å kjøpe vanlig tobakk i en matbutikk.

Resultatet av forslaget vil være at disse produktene som hovedsakelig allikevel IKKE brukes av barn eller unge vil forsvinne og den eldre brukergruppen vil måtte bruke kreative måter for å få tak i produktene, alternativt gå over til masseproduserte lavkvalitetssigarer eller sigaretter.   Viktigheten av en bevaring av spesialbutikkene og deres varekunnskap og kundenes tobakksvaner gjennom de siste godt og vel 100 årene burde derfor være av stor interesse for myndighetene.

Smugling som allerede er et stort problem i Norge vil selvfølgelig øke. I dag selges det illegal tobakk for ca. 2,5 milliard kroner i Norge. Dette er produkter som produseres og selges av kriminelle bander i bla. øst-Europa, der salget i stor skala finansierer terror, bla. IS. Dette er dokumenter igjennom IS egne regnskap og Europol. Dette er penger som kunne økt varehandelen lokalt i Norge samtidlig som det ville gitt staten økte avgiftsinntekter. Istedenfor går pengene til kriminelle gjenger og terror. Dette er et problem som klart vil øke ytterligere ved et gjennomslag av forlaget til Helsedirektoratet. Det er ikke første gang noe blir " forbudt " ( alkohol & tobakk ), men politikerene har en lei lendens til og glemme historien. Den spansk-amerikanske filosofen George Santayana siterer i boken " The Life of Reason " fra 1905: " De som ikke han huske fortiden, er dømt til å gjenta den".

Tobakk skal gjemmes vekk og mer eller mindre kriminaliseres, mens alkohol som også har sine helseskadelige sider, for ikke å snakke om sukker, ikke røres.  Hva med og fjerne vinprodusentenes tradisjonelle etiketter og tappe vin, øl og brennevin på standardliserte flasker. Hva med Vinmonopolets glassfasader ut mot kjøpesenteres åpne landskap, eller at barn og unge blir mer eller mindre tvunget til og gå forbi reol etter reol med alkohol på norske flyplasser? Det er et stort fokus på passiv røyking. Hva med passiv alkoholbruk? Hvor mange barn i Norge bor ikke i hjem der alkohol er et stort problem? Helsedirektorates forslag har ingenting med folkehelse å gjøre, det er dobbeltmoral, overformynderi og et sterkt ønske om å sette et politisk fotspor etter seg.

Se vedlegg krevet i 2010 av nåværende Helse -og omsorgsminister da verning av de samme spesialforretningene som nå risikerer og måtte legge ned var en av kampsakene.

Jeg kan ikke finne noen plass i Høres partiprogram som omfatter en vandetta mot tobakk og spesialforretningene. Det jeg derimot kan finne et program som sier: "tiltak for bedre folkehelse må til enhver tid veies opp mot enkeltmenneskets valgfrihet. Ethvert samfunn må tillate at innbyggerne foretar valg for seg selv som andre mener er dårlige". I partiprogrammet finner jeg Høyre sitt program for næringslivet: " Høyre vil gjøre det lettere å være grunder og småbedriftsleder. Høyre mener det er en sentral oppgave for kommunen å legge forholdene til rette for både eksisterende virksomheter og nyetableringer" Hvordan faller det nye forslaget fra Helseministeren inn under sitt eget partiprogram og når var det Høyrepolitikk å føre symbolpolitikk som utraderer småbedrifter som selger legale varer? Og var det ikke helseministeren selv som ledet programkomiteen?

Vi anbefaler på det sterkeste at Helse -og omsorgsdepartementet forkaster forslaget om varemerkeforbud på tobakk i Norge. Havana - Magasinet AS mener forslaget som ligger ute til høring på ingen måte vil kunne gi de positive helseeffektene som blir påstått fra departementets side. Det eneste som dessverre er sikkert, er at et slik forslag vil bety kroken på døren for tradisjonsrike tobakksforretninger i Norge.

Vedlegg