Høringssvar fra Bergen kommune

Høringsuttalelse fra Bergen kommune vedrørende forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge.

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg