Høringssvar fra Norsk Petroleumsinstitutt

Svar på forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Norsk Petroleumsinstitutt (NP) viser til høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og vedlagt følger vårt høringsinnspill.

Vedlegg