Forsiden

Høringssvar fra Anne Cath. Petersen

Mangfold og toleranse og sånn

Dato: 01.06.2015

Svartype: Med merknad

Obstruksjon av varetilgjengelighet i det norske marked.

Nedleggelse av spesialforretninger

Disrespekt for legale handelsvarer.

Merkevarenedbygging

Støtte til de store og etablerte

Et hinder for informasjon om produktinnhold

Økologiske varer likestilles med giftpreparater

Unødvendig forbud

Detaljstyring

Lite dokumentert effekt

Det frie marked

Tilrettelegging for kopiprodukter

Redusere muligheten for identifisering av ekte vare

Tilretteleggelse for smugling

Handelslekkasje

Latterlig

Symbolpolitikk