Forsiden

Høringssvar fra Hedmark FpU

Mot standardiserte røypakker

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Hedmark FpU stiller seg kritisk til de foreslåtte endringene i høringsnotatet om standardiserte tobakkspakninger.

Vedlegg