Høringssvar fra Rogaland Cigar Forum v/Egon Rasmussen

Helse og Sigar

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Helse og Sigar

 

Våre myndigheter har arbeidet iherdig for å likestille sigar med sigaretter. Merking av innpakning skal ha de samme helseadvarsler og i de nye forskrifter skal sigarkasser standardiseres.

 

Således er det ikke unaturlig at heller ikke Legeforeningen vet bedre og anbefaler at alle tobakksprodukter skal behandles likt.

 

10 medlemmer av legeforeningen, professorer i medisin, gikk ut i Aftenposten i 2004 med påpekning av forskjeller mellom faktisk forskning og de konklusjoner som forfattes. Den gang viste de til at der faktisk ikke finnes forskning som underbygger signifikante skader av passiv røyk. Dette hindre ikke krav til merking på sigarkassene med ”Røyking medfører alvorlig skade for deg og dine omgivelser”.

 

Etter 2004 har det dukket opp flere undersøkelser som er på linje med professorkollegiet.

 

LAV RELEVANS

 

Problemet med studiene er lav relevans i forhold til å skille mellom pipe og sigar, sigar og sigarillos, sigar og lite innhalering samt sigar fra bensinstasjonen og sigarer håndrullet av økologiske dyrkede tobakksblader fra spesielt egnede områder (jordsmonn og klima- som for vin).

 

DEN STØRSTE UNDERSØKELSEN

 

-er også den mest relevante undersøkelsen.

Den skiller mellom pipe og sigar, konsumnivå, skiller mellom innhaleringsnivåer og er så stor at den omfatter en halv million sigarettrøkere som referansegruppe over en periode over 12 år med oppfølgning.

 

Den største svakhet med undersøkelsen er at laveste konsumnivå  for sigarmannen (ja, dette er en mannssport) er 1-2 sigar pr dag mens 98% av sigarrøkere ligger på nivå 1-2 sigarer pr uke eller sjeldnere.

 

CIGAR GIR IKKE LUNGEKREFT

 

I studien i regi American Cancer Society http://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/9/m9_4.pdf

 

ser vi at selv på stort konsum (1-2 sigarer pr dag eller 20 kasser pr år) er der intet belegg for å hevde at sigar kan nytes med lungekreft. Risk ratio er faktisk 0,9 i forhold til gruppen Never-smokers! Dette er ikke noen overraskelse da cigarrøken i veldig liten grad når lungene.

 

CIGAR OG HJERTESYKDOM?

 

Hva med den desidert største dødsårsak for menn i alderen 35-80 år?

Den mest seriøse studien på området, uten hensyn til type sigar eller inhalering, viser lavere dødsårsak på grunn av hjertesykdom i aldersgruppen 35-80. Ja, for aldersgruppen 35-49 år er faktisk risk ratio helt nede i 0,72!

 

ALL CAUSE MORTALITY RATE

 

Hva med resultatene for alle sykdomsårsakar blant menn på så store forbruksnivå som 1-2 sigarer daglig? Risk rate ligger på bare 1,02 for gruppen av 15.000 sigarrøkere. Også her er inhalerende med i gruppen så hvor er dokumentasjonen på ”Røking dreper”

 

Vi stiller spørsmålet til Legeforeningen som har nøytrale forskere  i egne rekker. Kan fakta være fakta og politikk være politikk?

 

 

Det tjener ikke kamporganisasjoner finansiert med våre skattemidler å gi oss urettmessig informasjon, uansett hvor mye man skal ha egne saker gjennom.