Forsiden

Høringssvar fra Kim Lund

Hvorfor bedrive heksejakt?

Dato: 05.06.2015

Svartype: Med merknad

Som tittelen sier så ser jeg ikke poenget med å bedrive heksejakt på folk som røyker. Jeg har selv vært en røykere i 16 års tid. Nå idag så røyker jeg pipe og sigar, og med det forslaget som nå er på høring så kommer pipetobakk samt sigarer at bli truffet hardest. Dette beror mye på at det er små aktører som driver med håndrullede sigarer. Aktører som ikke kommer kunne omstille seg til dette nye strenge kravet som ikke har noen logisk grunn.

Jeg mener at antal folk som røyker ikke kommer til å minske til følge av dette. Jeg tru heller at markedet for sigarettetuier og lignande "kule" ting kommer at vokse. Ungdommer putter bare sine sigaretter i sånne etuier og dermed vedlikeholdes det "kule" med sigaretter. Som noen andre har nevt i denne høringen så er jag enig i at staten heller skal fokusere på reklamekampanjer/opplysning mot røyking.

Det er også vert å nevne den psykologiske effekten av sånt her. Jo mer negativ press, desto positivere instilling til nevnt produkt. Se bare på tyngre droger som cannabis og cocaine. Dette er tilogmed ulovligt men likvel så er det en god del som driver med det. Det eneste staten oppnår med slike tiltak er at staten går miste om inntekter i form av skatt på tobakk. Fordi det kommer bare at fordrives under jorden, illegalt. Og der er det INGEN som spørr om din alder.

Med vennlig hilsen

Kim Lund