Høringssvar fra Fremskrittspartiets Ungdom

Høringssvar om standardiserte tobakkspakninger fra Fremskrittspartiets Ungdom

Dato: 07.06.2015

Svartype: Med merknad

Fremskrittspartiets Ungdom stiller seg kritisk til de foreslåtte endringene i høringsnotatet om standardiserte tobakkspakninger.

Å påtvinge et produkt en viss utforming er en alvorlig krenkelse av produsentens intellektuelle eiendom. Produsentens logo, med tilhørende merkeelementer, er produsentens eiendom og bør derfor kunne brukes fritt på produktene de selv lager.

Som et resultat av høye avgifter og annen regulering på tobakk blir det i Norge omsatt ulovlige sigaretter for mer enn halvannen milliard kroner. Dette er en utvikling myndighetene bør motvirke, ikke bidra til. Erfaringer fra blant annet Australia tilsier at smugling av tobakksvarer øker ved innføring av standardiserte pakker.

FpU anmoder derfor Departementet om å skrinlegge forslaget om standardiserte tobakkspakninger.

 

Med vennlig hilsen

 

Fremskrittspartiets Ungdom

v/Atle Simonsen

Formann

Vedlegg