Forsiden

Høringssvar fra Grenland Sigarselskap av 1998 v/Inge Jørgensen

Sigarer er ikke sigaretter

Dato: 07.06.2015

Svartype: Med merknad

Vi i Grenland Sigarselskap av 1998 er voksne mennesker som nyter en sigar i godt lag. Vi røyker ikke til daglig og har ingen glede av sigaretter. Derimot har vi stor glede av sigarer håndrullede sigarer i alle varianter. De forslagene som er kommet om merking og kamuflering av tobakk egner seg dårlig for sigarer, og en eventuell oppfølging av forslagene vil kunne ødelegge sigarene rent fysisk, foruten at enhver import av sigarer for salg i Norge vil stoppe opp. Da blir det kun egenimport på reiser, f.eks. til Strømstad, som kan redde oss.

Dette er for dumt. Det bør ikke vedtas like regler for sigarer som for sigaretter. Det finnes kun unntaksvis unge mennesker som gjør seg tobakksavhengige av sigarer.

Inge Jørgensen

First president