Forsiden

Høringssvar fra Ketil Evjedal

Høringssvar til Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Dato: 08.06.2015

Svartype: Med merknad

Dette forslaget føyer seg pent inn i rekken av forslag som Fremskrittspartiet på 80- og 90-tallet ville karakterisert som et eksempel på et forslag fra "formynderstaten". Anders Lange må vri seg i graven over dagens blå-blå regjering.

.....og bakom skogene synger WHO og resten av det udemokratiske FN-systemet.

 

 

Lovverket rundt tobbakk og tobakksprodukter gikk etter mitt syn over til ren fanatisme og fundamentalisme den 01.06.04. Fra den dato ble man stemplet som lovbryter for (måtte Gud forby) å nyte en god sigar innendørs.

Helsefundamentalistene ønsker nå å gå et skritt lenger, angivelig av "bekymring" og «hensyn til barn og unge», som selvsagt brukes som vikarierende motiv. Gadd like å se den tølper som debuterer med sigarer....

Videre vitner det å sette likhetstegn mellom sigarer og sigaretter om historieløshet og en totalt mangel på kunnskap, eller som sagt, pur fundamentalisme og fanatisme.

Sigarer røykes nemlig ikke på samme måten som sigaretter, da sigarer skal nytes, fortrinnsvis i sosiale lag, og således er å anse som et nytelsesmiddel.

Norges eldste mann, Carl Falck, uttalte at livsglede og moderat trim var to medvirkende årsaker til hans høye alder. Det første ser fundamentalister (av alle valører) alltid fullstendig bort i fra. Sigarrøykere er livsglade mennesker, hvor paradoksalt det enn måtte høres ut for helsefundamentalister. Vel, skuespilleren George Burns, en dedikert livsnyter og sigarrøyker, ble over 100 år gammel.

Vi som er gamle nok (les: voksne) husker røykedebattene fra 70, 80 og 90-tallet. Ingen av de gravalvorlige Ayatollahene med en bekymret mine fra den gang da, og som siden har gått ut av tiden, oppnådde Burns’ anselige alder. Mange av dem opplevde ikke engang å bli 80 år, noe som vel viser at det også finnes andre faktorer vedrørende forventet levealder, enn røyking.

Livsnytere er sosiale mennesker, og en god sigar nytes, som tidligere nevnt, i nettopp i sosiale lag, som eksempelvis et sigarselskap.

I stedet for å forfølge en gruppe mennesker som tydeligvis anses som en pariakaste ( jeg minnes med gru «Mobb en røyker» kampanjen fra 70/ 80 tallet), kan ressurser heller settes inn på å finne ut hvorfor vi har hatt en eksplosiv økning av astmatilfeller siden 2004. Den må nemlig skyldes andre faktorer enn røyking.

Nok er derfor nok. Spar oss for barnepikementaliteten, og la voksne folk få nyte sin sigar i fred.

mvh

 

Ketil Evjedal

Sigarrøyker og medlem av Grenland Sigarselskap av 1998).