Høringssvar fra John Dybdahl

Standardiserte tobakkspakninger og fjerning av smak på all tobakk

Dato: 20.05.2015

Svartype: Med merknad

Stavanger 20.05.2015

Høringsuttalelse Standardiserte tobakkspakninger.

For de folkevalgte som skal lese seg gjennom en haug med uttalelser, så ser jo dette helt greit ut. Det kommer jo fra Helsedepartementet og der vet man jo hva man jobber med. Tobakk er fy, og uansett hvor lite gjennomtenkt utspillene er så blir de tatt for god fisk. Mye godt arbeid er blitt gjort for å begrense bruken av sigaretter og rulletobakk. Det er her de store helsegevintene kan tas ut.

Jeg har tidligere jobbet vel 40 år i bransjen og kjenner bransjen ut og inn gjennom mitt arbeid i Norges eldste spesialforretning. Det har ikke alltid vært like kjekt og være i denne bransjen, for maken til hetsing og utspill fra Helsedepartementet i årenes løp skal du vel lete lenge etter! De skal ha et tobakksfritt Norge. Så får politikerene avgjøre hvor realistisk dette er.

Nå skal snus, sigarer, pipetobakk og sigarettpapiret tas. Hvis dette utspillet går igjennom betyr det kroken på døren for landets få spesialbutikker. Det vil bli umulig og få levert varer etter de nye spesififikasjonene. Med andre ord utvalget av kvalitets sigarer, pipetobakk og sigarettpapir etc vil forsvinne fra det norske markedet.

Snus er farlig og er inngangen for de unge til å begynne og røyke! Hvor tar de det ifra! De bestiller en rapport og vips så kan de dokumentere sitt syn. Det foreligger så mange vitenskapelige undersøkelser og de spriker like mye som Borten`s kjente staur. Uansett hva bransjen kommer opp med, så velger politikerne og lenne seg på råd fra ekspertene i Helsedepartementet og FHI framfor og høre på fakta og data fra bla Sirus.

Ekspert eller fanatikere?

Jeg vil gjerne sitere fra en av Torbjørn Færøviks mange gode bøker.

Straks den verste sulten av stilt, aktet Ankars ledere å mobilisere folket til et supersprang. I løp av få år skulle landet flomme over av ris, melk og honning og verden ville måpe av beundring. Teorien om det store supersparanget var klekket ut av en klikk livsfjerne intellektuelle. Flere av dem som Pol Pot, Khieu Samphan og Leng Sary, hadde studert i Paris. Ingen av dem hadde noensinne stått i en risåker, de slanke og plettfrie hendene røpet deres fortid. Derimot hadde de studert Marx, Engels, Lenin, Stalin og formann Mao. I tillegg kjente de en sterk dragning til Kambodsjas egen fortid, til den Stålende Ankor perioden ( år 802 1431 ), den gang Khmerfolket sto på høyden av sin makt hersket over deler av nabolandene. Sannelig skulle de overgå Ankor-kongene og ta tapt jord tilbake.

Vi vet alle hvordan dette endte. Slik det gjerne gjør når fanatikere får fritt spillerom. Historien gjentar og gjentar seg.

Nå bør snart noen få fingen i jorden og kunne leve med at folk er forskjellige, og at de kan ta sine egne valg uansett hva de såkalte ekspertene i Helsedepertementet skulle mene. Rår og veiledning til et sunnere liv flott, men styr klar av detalj reguleringer.