Høringssvar fra Unge Høyre

Høringssvar fra Unge Høyres Landsforbund

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt ligger høringssvar fra Unge Høyre.

 

På vegne av Unge Høyres Landsforbund

Kristian Tonning Riise

Leder

Vedlegg